อัตราค่าบริการ แก้ไขท่อตัน


บริการ ค่าบริการ
ส้วมตัน ค่าบริการ 1,200 – 1,500 บาท
อ่างล้างหน้าท่อตัน ค่าบริการ 1,200 – 1,500 บาท
ซิงค์ล้างจาน ค่าบริการ 1,200 – 1,500 บาท
ท่อเมนบ้าน ค่าบริการ 1,500 – 2,500 บาท
ท่อระบายพื้นห้องน้ำ ค่าบริการ 1,200 – 1,500 บาท
ท่อระเบียง,ดาดฟ้า ค่าบริการ 1,200 – 1,500 บาท
บ่อดักไขมัน ค่าบริการ 1,200 – 1,500 บาท
ลอกท่อ ค่าบริการ 2,000 – 2,500 บาท
 

ท่อตันบริการ รับแก้ไขปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตันทุกชนิด
15/12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 089-055-3933, 085-222-7423
หรือ Email: tortonborikan@hotmail.com